Milieu

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.
De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst.

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder
I  = inzamelaar
H = handelaar
B = bemiddelaar