Milieu

Milieu

Duurzaamheid hoog in het vaandel.

Het milieu en alles omtrent duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Als metaalrecycling hebben we immers als doel om hergebruik van metalen te stimuleren en de behoefte aan nieuw metaal – dat wordt gewonnen door milieubelastende processen – te verminderen. Daarom is onze bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk vormgegeven. Onze sorteer- en recyclingprocessen en die van onze partners zijn erop gericht om zo veel mogelijk te recyclen, zodat zo weinig mogelijk onderdelen metalen verloren gaan. De stoffen die wel worden uitgestoten of metalen die niet volledig kunnen worden gerecycled, worden geloosd op een plek waar dat milieuverantwoord kan.

Duurzame sorteer- en recyclingprocessen

Milieuverantwoord materiaal lozen

NIWO VIHB-lijst

Milieu

VIHB-lijst

De kern van ons bedrijf is gericht op het vervoeren, inzamelen, (ver)handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen en andere potentieel gevaarlijke afvalstoffen. Door deze activiteiten zorgen wij ervoor dat er zo weinig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Daarom staan we vermeld op de VIHB-lijst, die wordt opgesteld en bijgehouden door de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Doordat we op deze lijst vermeld staan, bent u bij ons verzekerd van een erkend veilige bedrijfsvoering.

De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst.

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder
I  = inzamelaar
H = handelaar
B = bemiddelaar

Niwo_logo_1

Download onze app!

En blijf altijd op de hoogte van de laatste metaalprijzen!